ادامه ی پست قبلی


مجری خطاب به حسینیان گفت، بعضی ها حکمیت و اعتدال را مطرح می کنند و بعضی روش دیگری را مطرح می کنند، به فرض اینکه این شفافیت در این چهره های سیاسی خاص پیدا شود که تعیین مرز کنند با دشمنان خارجی، انگلیس و آمریکا، شما (حسینیان) چه روشی را برای آنها پیش بینی می کنید؟


حسینیان گفت: من اصلا این طرح وحدت طرح حکمیت را یک بحث انحرافی می دانم و اطلاعی هم که دارم، سران فتنه، بدون تعارف بگویم، نشسته اند، من از مباحث انها اطلاع دارم و از روی اطلاع می گویم و به این نتیجه رسیدم، که آنها گفتند که ما پایگاه اجتماعی خودمان را بعد از جریان نهم دی از دست دادیم و پایگاه‌مان را نیز از درون نظام از دست دادیم و فردا بالاخره ما هم می خواهیم کاندیدا بشویم برای ریاست جمهوری و مجلس، شورای نگهبان هم تیغش راخواهد گذاشت و ما را از رده خارج کند پس ما چه چیزی را پیشنهاد بدهیم، همین نامه نگاری هاست که بله مثلا ما توبه کنیم، اشتباه و نسبت به امریکا و انگلیس و بیاییم اعلام مرز بکنیم.


رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراها گفت: البته بکنند هر کسی، خودش پیش خدای خودش به نتیجه ای رسید که اشتباه کرده باید توبه هم بکند اما اینها توبه است نزد خدا ولی نظام باید تکلیفش را جدا بکند از این مسائل.


حسینیان افزود: به هر حال اینکه ما بیاییم بگوییم که هرکسی هر کاری کرده، بیاییم از اول، خیر. این بحث حکمیت هم یک بحث انحرافی است که اینها بوجود آوردند که یک کسی را سخنگوی خودشان می کنند و دیگران پشت سر هم یک سناریوی را اجرا بکنند و من از این موضوع اطلاع دقیق دارم.


این نماینده مجلس افزود: کشوری که رهبری دارد قانون اساسی دارد، حکمیت برای چیست، حکمی بهتر از مقام معظم رهبری اقایان پیدا می کنند، مجری گفت: اینها نامه نوشتند به مقام معظم رهبری.


حسینیان گفت: مقام معظم رهبری دارند حکمیت می کنند، در روز بیست و نهم خرداد در نماز جمعه حکمیت و صریحا مواضع و راهکارهایشان را اعلام کردند.


وی افزود: در طول این مدت بعد از انتخابات مواضع خودشان را اعلام کردند، و انها هم باید تبعیت می کردند در طول این مدت.


حسینیان گفت: ما قانون اساسی داریم، قانون اساسی چه می گوید؟ قانون اساسی تمام راهکارها را مشخص کرده است، انتخابات را چه کسی باید برگزار کند، صحه آخرین انتخابات هم چه کسی باید اعلام بکند.


وی افزود: اگر قانون اساسی را کنار بگذاریم، رهبری را کنار بگذاریم، که ما درحکمیتی هم خیر ندیدیم از حکمیت صدراسلام که با مخالفت امام علی(ع) تحمیل شد، خیری ندیدیم اجازه بدهید که بار دیگر این حکمیت تلخ تاریخی تکرار نشود؛ قانون مشخص کرده و گفته است کسی که جرم کرد، قوه قضائیه با ان برخورد کند و قانون هم جزا را مشخص کرده است.


مجری خطاب به حسینیان گفت، این طرح حکمیت را شما یک راه فرا قانونی تلقی می کنید؟


حسینیان گفت: من این را یک توطئه می دانم یعنی بالاتر از راه فرا قانونی.


وی افزود: من معتقدم اگر انها واقعا صادق بودند، همان موقع ای که مقام معظم رهبری در نماز جمعه اعلام موضع کردند و مرزها را مشخص کردند و خطاهای طرفین را ذکر کردند، تبعیت می کردند، اعلامیه می دانند و تمام می کردند و هر کسی هم می رفت سر کار خودش و رئیس جمهور هم به کار خودش می پرداخت و جامعه هم این همه مشکلات پشت سر هم برایش ایجاد نمی شد و نظام را در مقابل چشم بیگانگان تضعیف نمی کردند.


مجری خطاب به بروجردی گفت، شما هم این طرح را توطئه می دانید؟


بروجردی گفت: مبنا که قانون باشد، اصولا هیچ کسی نباید مخالفت کند، یعنی ان کسانی که جزو خانواده اصولگرا به حساب نمی ایند، اصلاح طلبان جامعه هستند، قانون اساسی را بالاخره قبول دارند یا ندارند؟ اگر قبول دارند که فرض بر این است، باید قوانین وضع شده مبتنی بر قانون اساسی را قبول داشته باشند.


وی گفت: قانون می تواند مبنای خوبی برای حل و فصل مشکلات باشد. در آینده هم ممکن است ما از این گونه حوادث داشته باشیم و ما برای حل هر مسئله ای که نمی توانیم چیز جدیدی را ابداع بکنیم. قانون به عنوان یک مبنای در حل و فصل مشکلات هم عقلایی است و هم منطقی.


مجری گفت، یعنی طرح حکمیت به دنبال این است که قانون عملی نشود؟


این نماینده مجلس گفت: چیزی را تحت این عنوان به عنوان یک طرح خاصی که به مجلس ارائه شده باشد، دریافت نکردیم.


مجری گفت: یک عده معتقدندکه این ماجرا بدون برخورد تمام شود؟


حسینیان گفت: من بدون مسامحه و خیلی روشن بگویم، مجری در بین گفت: شما عنصر غیر قابل پیش بینی هستید در رسانه ها. حسینیان در ادامه افزود: بعضی از این جناح انسان‌هایی ساده هستند، حرفهای پشت پرده را علنی می کنند.


وی گفت: پیشنهاد لویی جرگه که یکی از پیشنهادات اینها است و یکی از بزرگان اینها گفت، یعنی ما بعد از سی سال درخشندگی به اینجا رسیده ایم که الگوی ما حکومت افغانستان باشد و یک لویی جرگه ای درست بکنیم و ریش سفیدان ما بنشینند و قضاوت کنند.


وی افزود: آنها اسم و الگو می اورند، چرا ما وقتی که قانون اساسی داریم و راهکارهایش مشخص است و رهبری در راس امور است، چرا بعد از سی سال به لویی جرگه افغانستان استناد بکنیم.


حسینیان گفت: آقای دری در زمان حاکمیت دوم خردادی ها یک جمله ای گفت، که از دولت افغانستان ما یاد بگیریم و حاکمیت را در کشور ایجاد بکنیم، یادتون هست روزنامه های زنجیره ای چه کردند، حالا خود اینها آمده اند، لویی جرگه افغانستان را به ما پیشنهاد می دهند و اینها همان مسائل انحرافی است که به نظر من باید قانون اساسی و رهبری ملاک عمل باشد.


مجری خطاب به بروجردی گفت، اقای دکتر چند نفر بازداشت شدند؟


بروجردی در پاسخ گفت: در کل آن حوادث، آمار دستگیر شده ها که خیلی از انها آزاد شدند، آمار چند هزار نفری بود، اما دقیقا به خاطر نمی آورم ولی حداکثر تا چهار هزار نفر آن وقت گفته می شد که خیلی از آنها افرادی بودند که گرفته شده بودند و با یک تعهد آزاد شدند.


وی افزود: افرادی درجو، جوان وکم سن و سال، فریب خورده و تحریک شده، حتما صورت حسابشان باکسانی که طراح و یاخارج نشین هستند در یک کفه نیست. ان افراد تحریک شده و کم سن و سال اصولا با یک حداکثر تسامح برخورد می شود. افرادی که طراح بودند و همچنان دنبال این وضع هستند طبیعتا حساب جدایی دارند.


حسینیان هم در این باره گفت: صحبت ما مشخص است که روبه چه کسانی است، در انتخابات حدود 13 میلیون مردم به اقای موسوی رای دادند، مقام معظم رهبری فرمودند که انها معلول عندالله هستند.


وی گفت: بالاخره یکی از اموزه های شیعه این استکه وقتی که تلاش بکنی برای شناخت چیزی، حتی برای کسی هم که اشتباه بکند، این مسائل دارای مزد و پاداش است.


رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس افزود: مردم حق داشتند، بالاخره کسی که شورای نگهبان، تصدیق کرده است و بر لیاقتش شهادت داده است، مردم به ان رای دادند.


وی گفت: ما اصلا روی حرفمان با اینها نیست، از اینها بسیار متشکریم، از کسانی بودند که جزو حماسه افرینان بودند و رای 40 میلیونی زنده خواهد شد برای نظام و این افتخار باقی خواهد ماند.


وی افزود: کسانی از نخبگان که از این افراد حمایت کردند، انها شاید متوجه شدند، ابراز خطا کردند، ما با هیچکدام از انها احساس نگرانی نداریم و پشت سر بعضی از اینها که حمایت کردند و بعد متوجه شدند و برگشتند امدند، نماز می خوانم.


حسینیان درباره دستگیر شدگان گفت: باید واقعا تفکیک قائل شویم، چرا که بسیاری از اینها بچه های مذهبی بودند که تحت تاثیر القائات، رادیو های بیگانه و نیروهای داخلی قرار گرفتند و شعار دادند، و اگر من قاضی بودم با یک قرار تعلیقی ازاد می کردم.


وی افزود: برای کسانی که شرارت‌های حادی انجام دادند و حلقه های اصلی دشمن بودند، باید با انان با قاطعیت تمام برخورد و به مردم معرفی شوند.


حسینیان درپاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه پیش بینی شما برای اینده چیست؟ گفت: این انقلاب مقدمه ظهور حضرت مهدی است، اما انقلابی که می خواهد متصل به حکومت حضرت مهدی شود، انقلابی است که باید ازمایش‌های فراوانی بدهد.


وی با ذکر روایتی از ائمه معصوم (ع) افزود: این مسائل نشانگر اینده ای روشن بدون هیچگونه شک و تردیدی است.


وی افزود: در این آزمایش خالص ها می مانند و ناخالص ها جدا می شوند.


منبع ما :


http://rajanews.comنوشته شده توسط گروه خبری روز در جمعه 2/11/1388 و ساعت 8:27 عصر | شما هم نظر بدهید (0)

نوشته شده در تاریخ جمعه 2 بهمن 1388    | توسط: khabareruz khabareruz    |    | نظرات()